Vi har hos Hobic mange års erfaring med at arbejde med borgere – der ikke rigtig passer ind andre steder. Desuden er der tale om borgere, som mange andre enheder har haft svært ved at nå ind til.

Socialt udsatte er ofte kendetegnet ved at have flere forskellige problemer at slås med, eller med risiko for at få det. Der er tale om mennesker over 18 år med sociale udfordringer, herunder hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser eller vold i nære relationer.

Med disse udfordringer in mente, betyder det at der vil være behov for en skræddersyet indsats, som via HOBIC vil blive tilpasset den enkeltes funktionsniveau og udfordringer.

HOBIC tilbyder individuelle tilrettelagte og også fuldt fleksible forløb til kommuner i hele landet.

Det er vigtigt for HOBIC at understrege, at vi tilpasser indsats og metoder til den enkelte borgers aktuelle funktionsniveau og behov. Desuden evalueres og justeres indsatsen løbende.

Vi står gerne til rådighed hvis I står med en konkret udfordring. Måske kan vi selv løse den – eller vi ved måske hvor I kan få hjælp hertil

At arbejde med socialt udsatte familier og børn er særdeles uforudsigeligt.

Udfordringerne i den enkelte familie kan være mangeartede og befinde sig på flere niveauer og ofte er der rigtig mange agerende enheder i spil.

En kontinuerlig opfølgning er derfor helt essentiel, fordi problemerne hurtig kan skifte karakter. I en familie kan den enes fremgang afsløre udfordringer hos en anden. Derfor er det vigtigt at der arbejdes i tæt samarbejde med den pågældende families socialrådgiver/kommune, der har et mere tæt samarbejde med familien og hvor indsatsen jævnligt evalueres. 

HOBIC arbejder altid på at få et godt og tillidsfuldt samarbejde med den kommunale sagsbehandler, der har ansvar for borgeren.

Med baggrund i handleplanen, jfr SEL §140/141, og/eller planen fra Jobcentret tilrettelægges indsatsen i samarbejde med borgeren og dennes socialrådgiver og der udarbejdes i fællesskab konkrete delmål.

Hos HOBIC gør vi meget ud af at matche vores medarbejdere til de konkrete opgaver, så vi løfter opgaverne med de relevante kompetencer.

Det betyder meget for HOBIC at skabe fokus på udvikling og sammenhæng.