Netværk er værdifuldt og skaber sammenhæng

Hos HOBIC sætter vi samarbejde med familie, pårørende og netværk meget højt. For sammen kan vi gøre det muligt for den enkelte borger at kunne fortsætte sine vaner og traditioner. Der er stor værdi i, ikke at forandre for meget i hverdagen.

Når vi i HOBIC skal tage stilling til hvilken indsats der er mest fordelagtig, så er det vigtigt at se på en familie, og eller netværk som en helhed. Alle påvirker hinanden på både godt og ondt. Så meget desto mere er det yderst relevant netop at inddrage familien og give dem indsigt og værktøjer for bedre at kunne forstå og acceptere den ramte borgers adfærd. Ved at være klædt på, både menneskeligt og faktuelt kan familien meget bedre hjælpe til i forløbet, især når de siden skal være sammen, privat og alene.

Vi vurderer at dette er umådelig vigtigt for at skabe sammenhæng i borgerens liv – og at vi på den måde kan opnå mest mulighed for succes i den samlede indsats.

Social færden med mindre systemafhængighed

Som en naturlig del af rehabiliteringsprocessen, inddrager vi også kommunale tilbud, det kan f.eks. være væresteder for at vedligeholde og træne borgerens sociale færden. Dette sker i samarbejde med både borgeren og kommunen

Hos HOBIC er det vores overbevisning, at alle har et grundlæggende behov for at være en del af et fællesskab, det være sig netværk og fritidsinteresser. Det kan også være uddannelse, beskæftigelse eller andet.

Derfor har vi hos HOBIC stor fokus på, at der i samarbejdet med borgeren og dennes kontaktperson kan findes relevante frivillige tilbud i nærområdet – et sted hvor vores borger kan involvere sig.

På den måde kan vi også opfylde samfundets ønske om forøget sammenhængskraft indenfor socialområdet. Heri ligger en stor del af HOBIC ´s øvrige værdigrundlag.