Det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om at der er noget galt med borgeren. Det mest essentielle er, at støtte dem i at være dem de er. For os er det vigtigste at hjælpe borgeren med at håndtere store og små ting i hverdagen, så det bliver nemmere for dem at være i verden.

HOBIC er en specialiseret konsulent virksomhed indenfor socialområdet, der samarbejder med kommunerne.

Vi råder over en bred medarbejdergruppe med forskellige faglige baggrunde. Det betyder, at vi kan vælge den helt rigtige medarbejder til den konkrete opgave og dermed få de relevante kompetencer i spil.

HOBIC arbejder på alle tidspunkter af døgnet, alle ugens 7 dage ved forudgående aftale eller efter bestilling.

Telefondækning i borgersager kan aftales individuelt. Vi bestræber os altid på at hjælpe borgeren til at minimere systemafhængigheden. Vi vil derfor i samarbejde med borgeren træne brugen af allerede eksisterende akut telefon tilbud.

Når en borger kommer til os, er det ofte med en tung historik og meget tit med en trillebør af sagsakter.

Derfor har vi altid fokus på at borgerne og kommunerne får det optimale ud af forløbene hos os. Her er det vigtigt at understrege, at vi lytter til alle perspektiver i sagerne og forholder os til alle historierne.

Vores målgrupper kan være kendetegnet ved udfordrende og uforsigeligt adfærd. 

Vi leder efter ressourcer og muligheder for forandring i stedet for at være optaget af det, der ikke virker og de mangler der måtte være. I stedet for at straffe den udfordrende adfærd, sigter vi efter at mindske de omstændigheder, der er årsag til det uforudsigelige mønster.

På den måde kan vi sammen med alle andre aktører optimere det socialpædagogiske arbejde. Vi mener, at det er måden til at nå en fælles forståelse for borgerens udfordringer, samt de delmål, vi skal nå i fællesskab.

Det betyder meget for HOBIC at skabe fokus på udvikling og sammenhæng.