Om os

Vi lytter

Specialiseret konsulentvirksomhed

Vi er en specialiseret konsulentvirksomhed indenfor socialområdet, der samarbejder med kommunerne.

Vi råder over en bred medarbejdergruppe med forskellige faglige baggrunde. Det betyder, at vi kan vælge den helt rigtige medarbejder til den konkrete opgave og dermed få de relevante kompetencer i spil.

Vi arbejder på alle tidspunkter af døgnet, alle ugens 7 dage ved forudgående aftale eller efter bestilling.

Telefon dækning i borgersager kan aftales individuelt. Vi bestræber os altid på at hjælpe borgeren til at minimere systemafhængigheden. Vi vil derfor i samarbejde med borgeren træne brugen af allerede eksisterende akut telefon tilbud.

Mål og bestilling figur

Hvad kan du forvente i samarbejdet med Hobic?

Vi tilpasser os løbende samfundets udvikling, kommunernes, og ikke mindst borgerens behov. Vi arbejder intensivt, vedholdende og ressourcefokuseret, med konkrete brugbare metoder indenfor en fastlagt/individuel ramme i forhold til tid, økonomi og kontekst.
Kvalitetsstyringen er enkel at fokusere på det, der skaber værdi, i indsatsen.

Det vi kan

Vi fokuserer på at identificere og styrke borgerens egne ressourcer, med udgangspunkt i princippet om mindste indgriben.
Vi tror på, at alle har udviklingspotentiale, og vi samarbejder vedholdende med borgers mål.
Vi leverer resultater via en målrettet ressource fokuseret indsats, således at borgerne opnår ejerskab som aktør i eget liv.

Ydelser med simpel og sammenhængende kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring skal holdes enkelt og fokusere på det, der skaber værdi for borgerne.

Det betyder meget for os i HOBIC at den indsats vi yder til kommunerne, har en høj grad af kvalitet Det betyder også meget for os, hvordan borgerne og de eventuelle pårørende oplever kvaliteten af den sociale indsats.

– Vi lægger vægt på at være gennemsigtige i den konkrete socialfaglige indsats, samt ressourceforbruget undervejs. Vi fortager løbende evalueringer og effektmålinger undervejs, så vi sikrer at vi ikke forsætter med noget der ikke virker.

Hobic udfører egenkontrol, for at sikre at alle får indfriet de delmål, de forventer

Egenkontrollen omfatter

  • Kontakt til 100 % af de borgere vi yder støtte til med opfølgning på, om de leverede ydelser nu også svarer til de visiterede ydelser. Her handler det dels om borgertilfredshed men også om levering af ydelser. Lever disse op til det lovede. Dette skal ses i forhold til målene for ydelsen og samarbejdet med de ansatte.
  • Ved kontrol af journalføring, skal det sikres at disse er opdateret i forhold til visiterede ydelser jfr. den individuelle støtteaftale.
  • Det skal også sikres at der er udarbejdet en status og der er borgerinddragelse (m.v.).
  • Er der ført korrekt registrering af forsinkelser, aflysninger, flytninger af aftaler m.v. og er dette formidlet videre til sagsbehandler.
    Vi leverer dokumentation for gennemført egenkontrol to gange årlig efter anmodning fra Kommunerne.

 

Det er vigtigt at understrege, at hensigten med kvalitetskontrol altid er for at holde os selv opdateret, samt at lave løbende forbedringer i vores sociale praksis.

Vores kultur er din garanti for kvalitet

Vi er overbeviste om at alle mennesker har potentiale for udvikling, når bare vi møder borgeren der, hvor borgeren er. Vi bevæger os med opgaverne, og tilpasser indsatserne til den enkelte.

Vi stræber altid efter et sammenhængende, åbent og godt samarbejder mellem borgeren, kommunen og os selv.

Vi er ambitiøse og passionerede

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten.

Vi har et højt ambitionsniveau og sikre dermed at alle medarbejdere er både kompetente, engagerede og ihærdige, alle vil derfor yde en ekstra indsats når behovet opstår. Desuden vægter vi skriftlig dokumentation højt. Dette for at sikre sammenhæng imellem omgivelsernes forventninger, borgerens ressourcer og udviklingspotentiale.

Psykologisk tryghed

Tryghed er en forudsætning for udvikling.

Vi ved at tryghed og trivsel går hånd i hånd og fremmer et højt fagligt engagement.

Vores tilgang er din garanti for kvalitet!

Netværk er værdifuldt og skaber sammenhæng

Vi sætter samarbejde med familie, pårørende og netværk meget højt. For sammen kan vi gøre det muligt for den enkelte borger at kunne fortsætte sine vaner og traditioner. Der er stor værdi i, ikke at forandre for meget i hverdagen.

Når vi skal tage stilling til hvilken indsats der er mest fordelagtig, så er det vigtigt at se på omgivelserne som en helhed.

Det er vigtigt for at skabe sammenhæng i borgerens liv – og at vi på den måde kan opnå mest mulighed for succes i den samlede indsats.

Social færden med mindre systemafhængighed

Som en naturlig del af indsatsen, inddrager vi også kommunale tilbud, det kan f.eks. være væresteder for at vedligeholde og træne borgerens sociale færden. Dette sker i samarbejde med både borgeren og kommunen og civilsamfundet.

Vi har fokus på, at der i samarbejdet med borgeren og dennes kontaktperson kan findes relevante frivillige tilbud i nærområdet – et sted hvor vores borger kan involvere sig.

Det betyder meget for HOBIC at skabe fokus på udvikling og sammenhæng

Jo flere aktører der er til stede, jo flere virkeligheder og oplevelser er der i spil.
Vi lytter til alle perspektiver for at afdække hvilke ressourcer der er til rådighed i netværket og som kan fremme borgerens trivsel.