Det vi kan

Vi fokuserer på at identificere og styrke borgerens egne ressourcer, med udgangspunkt i princippet om mindste indgriben.

Vi tror på, at alle har udviklingspotentiale, og vi samarbejder vedholdende med borgerne om borgernes mål. Vi leverer resultater via en målrettet og vedholdende indsats. Borgerne opnår ejerskab og indsatsen bliver værdiskabende, da systemafhængigheden minimeres. Borgerne finder dermed ud af, hvor mange resurser de har til at kunne leve et liv med frihed.

Ydelser med simpel og sammenhængende kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring skal holdes enkelt og fokusere på det, der skaber værdi for borgerne.

Det betyder meget for os i HOBIC at den indsats (den socialpædagogiske støtte) vi yder til kommunerne har en høj grad af kvalitet – samtidig med, at vi lægger vægt på at være gennemsigtige.

Det betyder også meget for os, hvordan borgerne og de eventuelle pårørende oplever kvaliteten af den sociale indsats, vi sætter ind med. Især da det gælder den indsats, som vi skal samarbejde med det enkelte menneske om.

Hobic arbejder meget systematisk og målrettet på at sikre og ikke mindst fremme kvaliteten af de sociale indsatser, der ydes.

Hobic udfører ofte egenkontrol (stikprøver) for at sikre at alle får indfriet de delmål, de forventer.

Egenkontrollen omfatter:

  • Kontakt til 100 % af de borgere vi yder støtte til med opfølgning på, om de leverede ydelser nu også svarer til de visiterede ydelser. Her handler det dels om borgertilfredshed men også om levering af ydelser. Lever disse op til det lovede. Dette skal ses i forhold til målene for ydelsen og samarbejdet med de ansatte.

 

  • Ved kontrol af journalføring, skal det sikres at disse er opdateret i forhold til visiterede ydelser jfr. den individuelle støtteaftale.

 

  • Det skal også sikres at der er udarbejdet en status og der er borgerinddragelse (m.v.).

 

  • Er der ført korrekt registrering af forsinkelser, aflysninger, flytninger af aftaler m.v. og er dette formidlet videre til sagsbehandler.

 

  • Vi leverer dokumentation for gennemført egenkontrol to gange årlig efter anmodning fra Kommunerne.

 

Det er vigtigt at understrege, at hensigten med kvalitetskontrol altid er for at holde os selv opdateret, samt at lave løbende forbedringer i vores sociale praksis.