§85 Socialpædagogisk støtte

Socialpædagoisk bistand/bostøtte

Hjælp til selvhjælp

Formålet med socialpædagogisk støtte for borgere i eget hjem, er at yde borgeren hjælp til selvhjælp, så borgeren kan leve et liv på egne betingelser og minimere systemafhængigheden.

  • Udarbejde forslag til indsatsmål på baggrund af sagens akter, og vores kendskab til borgeren og dennes motivation, ønsker og drømme
  • Dokumentation af borgerforløb
  • Deltagelse i netværksmøder
  • Rådgivning og vejledning til borgeren, med fokus på borgerens behov

Konflikthåndtering

Vi er specialiserede i at samarbejde med omgivelserne for at sikre, at borgerens behov, ønsker og drømme bliver imødekommet. Vi tilbyder længerevarende forløb med specifikke udfordringer, herunder konflikter i omgivelserne.

Metodisk tilgang

En metodisk tilgang der systematisk understøtter forløbene i at blive succesfulde

Fleksibilitet

Fleksibilitet i opgaveløsning, og afdækker i samarbejde med borger og myndighed den rette indsats.

Hobic vil kendes på

Mål og bestilling figur

Specialiseret indenfor højkonflikt

Vi tilbyder længerevarende forløb med specifikke udfordringer, herunder konflikter i omgivelserne.

Erfaring

Erfaring inden for det specialiserede område, hvor målgruppens tillid til andre er udfordret.

Kontakt os
Ønsker du mere information?

Vi er altid klar til en uforpligtende dialog om hvad vi kan tilbyde.