• Relationsopbygning
 • Sammen med borgeren og myndighed, at afdække ressourcerne omkring egnethed til egen botilbud
 • Støtte borgeren i at anskaffe den rette bolig
 • Yde både den praktiske og sociale støtte i forbindelse med flytningen (Medarbejderne er ikke klædt på til tunge løft)
 • Udarbejde forslag til indsatsmål på baggrund af sagens akter, og vores kendskab til borgeren og dennes motivation, ønsker og drømme
 • Dokumentation af borgerforløb
 • Deltagelse i netværksmøder
 • Rådgivning og vejledning til borgeren, med fokus på borgerens behov
 • Vi arbejder målrettet, vedholdende og intensivt sammen med borgeren, så borgeren oplever sig forstået og inddraget i beslutningerne, og på den måde får den bedst mulige oplevelse af forløbet.

Formålet med socialpædagogisk støtte for borgere i eget hjem, er at yde borgeren hjælp til selvhjælp, så borgeren kan leve et liv på egne betingelser og minimere systemafhængigheden.

Hos HOBIC støtter vi op om dette, blandt andet med følgende tiltag: § 85

 • Relationsopbygning
 • Støtte i at få borgeren til at blive mere selvhjulpen, for at have bedre mulighed for at leve et selvstændigt liv
 • Støtte borgeren i at klare sig i eget hjem, herunder blandt andet at udføre huslige opgaver
 • Udarbejde forslag til indsatsmål på baggrund af sagens akter, og vores kendskab til borgeren og dennes motivation, ønsker og drømme
 • Dokumentation af borgerforløb
 • Deltagelse i netværksmøder
 • Rådgivning og vejledning til borgeren, med fokus på borgerens behov

 

Vores overordnede mål er, at borgeren kan bevare og forbedre psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Der kan være fokus på udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder for nogen, og for andre kan der være fokus på at yde støtte, så borgeren kan opnå og fastholde en stabil hverdag, og dermed opnå en forøgelse af livskvalitet.

Målet sættes sammen med borgeren og kommunen inden forløbets opstart, således at borgeren oplever sig inddraget i beslutningerne, og på den måde bedst kan være med til at tage ansvar for forløbets fremgang.

HOBIC levere løbende opfølgning med en statusrapport efter nærmere aftale. Desuden holder vi hele tiden den pågældende borgers socialrådgiver opdateret om sagen. Evaluering af det bevilgede timetal, sker som minimum hver 3. måned.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om at der er noget galt med borgeren. Det mest essentielle er, at støtte dem i at være dem de er. For os er det vigtigste at hjælpe borgeren med at håndtere store og små ting i hverdagen, så det bliver nemmere for dem at være i verden.