Vores kultur er din garanti for kvalitet

Det er en klar overbevisning hos HOBIC at alle medarbejdere tror på, at alle gerne vil og kan. Desuden er vi overbeviste om at alle mennesker har potentiale for udvikling

HOBIC stræber altid efter et sammenhængende, åbent og godt samarbejder mellem borgeren, kommunen og os selv.

HOBIC’s har et par ufravigelige værdier, der afspejler hvem vi er, vores fokus i vores arbejde, og hvad vi målrettet går efter at opnå.Vi bevæger os med opgaverne, og justerer systematisk indholdet deri.

Vi er ambitiøse pg passionerede

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten hos HOBIC.

Vi har et højt ambitionsniveau og sikre dermed at alle medarbejdere er både kompetente, engagerede og ihærdige. Alle vil derfor yde en ekstra indsats når behovet er der. Desuden vægter vi skriftlig dokumentation højt. Dette for at sikre den røde tråde imellem borgerens ressourcer og udvikling.

Serviceniveau

HOBIC repræsenterer et højt serviceniveau, både internt og eksternt. Vi har kort responstid alle steder i virksomheden, og svarer alle henvendelser eksternt som internt venligt og professionelt. 

Medarbejderne fra HOBIC vil altid være synlige via Id-kort på institutioner med videre, men når vi færdes på gaden med en borger vil vi tage hensyn til annonymiteten og gemme id-kortet så det ikke er synligt.

Trivsel og åbenhed

Medarbejdertrivsel er højt prioriteret hos HOBIC. Vi tror på, at god trivsel fremmer et højt fagligt engagement fra alle.

Vi respekterer hinandens arbejdsområder og personligheder, og vi har opmærksomhed på det sociale ansvar. Vi arbejder ud fra vores motto:

Vores tilgang er din garanti for kvalitet!

Vi respekterer borgeren, og arbejder ud fra hvor borgeren befinder sig, i processerne.

Åbenhed og oprigtighed, er en naturlig del af vores hverdag hos HOBIC.