Voksne | Seniorer

Rådgivning og praktisk bistand

Konkret opgaveløsning indenfor det socialpædagoiske område

Specialiseret konsulentvirksomhed indenfor socialområdet

Vi er en specialiseret konsulentvirksomhed indenfor socialområdet, der samarbejder med kommunerne i konkret opgaveløsning på borgerforløb der er kørt fast, eller trænger til nye øjne.

Nyhed i Hobic

Efter mange års samarbejde har Henrik & Helle indgået partnerskab og i fællesskab skabt Pro-Fac.

Pro-Fac er en udvidelse af Hobics nuværende indsatser. Pro-Fac vil bidrage med procesfacillitering og konkret opgaveløsning i borgerforløb, hvor der kan være særligt brug for nye perspektiver.

Komplekse borgerforløb er ofte kendetegnede ved, at der er mange aktører, der kan have forskellige perspektiver på opgaveløsning.

Ydelser

Opgaveløsning

Konkret håndtering og opgaveløsning af forløb, hvor ønsket effekt er udeblevet.

Individuelle indsatser

Individuelle tilpassede indsatser og sparring på metodevalg

Konflikthåndtering

Ressourcefokuseret konflikthåndtering

CTI-Forløb

 Intensive, tidsafgrænsede forløb der kan hjælpe borgere med at navigere gennem kritiske overgangsfaser i deres liv og opnå deres mål.

Fastlåste konflikter

Rådgivning og/eller praktisk bistand i forløb, hvori der er fastlåste konflikter i omgivelserne.

Procesfacilitering og supervision

Processtyring og supervision/undervisning