Vores tilgang er din garanti for kvalitet!

HOBIC er en specialiseret konsulent virksomhed indenfor socialområdet, der samarbejder med kommunerne.

Vi tilbyder bl.a rådgivning og praktisk bistand, samt konkret opgaveløsning i borgerforløb der er kørt fast, eller trænger til nye øjne.

Vi bruger vores metoder som det fornemmeste håndværk, til at understøtte borgerforløb i at blive succesfulde. Vi er fleksible i forhold til opgaveløsning, og udarbejder i samarbejde med borgeren og myndighederne den rette indsats.

Vi har stor erfaring inden for det specialiserede område, hvor målgruppen, hvis forudsætning for at stole på andre, netop er meget misligeholdt.

Kvalitetsstyring skal holdes enkelt og fokusere på det, der skaber værdi for borgerne.

 

Indsatser vi bl.a arbejder med:

  • Konkret håndtering og opgaveløsning af forløb, hvor ønsket effekt er udeblevet
  • Individuelle tilpassede forløb og sparring på metodevalg
  • Konflikthåndtering og ressourcefokus
  • Hjemtagelse til egen bolig (anbringelse er kostbar, og kan være unødvendig)
  • Rådgivning og/eller praktisk bistand i forløb, der er kørt fast i uløselige konflikter
  • Stabiliserende forløb
  • Skolevægring – Brobygger mellem børn/unge og skole

Vi tilpasser os samfundets udvikling, kommunernes, og ikke mindst borgerens behov. Vi arbejder intensivt, vedholdende og ressourcefokuseret, hvor der søges konkrete, brugbare metoder/resultater/observationer, indenfor en fastlagt/individuel ramme i forhold til tid og økonomi.